All
งานตัดคอนกรีต ( 0 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ ( 3 )
งานเจาะคอนกรีต ( 0 )
Chemical Bolt ( 3 )
งานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง ( 3 )
งานสแกนหาเหล็กในคอนกรีต ( 4 )
งานเจาะเหล็ก ( 2 )
Concrete Core Drilling(Coring) ( 3 )
บริการซ่อมคอนกรีต ( 0 )
เกร๊าท์คอนกรีตด้วยเครื่อง Pressure Grout ( 1 )
งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม ( 3 )
รับซ่อมดอกเจาะคอนกรีตฟันเพชร ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีตร้าว ( 3 )
เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเจาะซ่อมคอนกรีต ( 24 )

 

 

 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]  
Product name   : Concrete Core Drilling(Coring)
Product Detail   :

งานเจาะคอร์ริ่งคอนกรีต  ด้วยเครื่องเจาะคอนกรีตและหัวเจาะฟันเพชร  สามารถเจาะรูทรงกลม  เรียบสวย  และป้องกัน         

ปัญหาการรั่วซึมเกร้าท์ง่ายและเรียบสนิท  เหมาะสำหรับงานระบบ ประปา ไฟฟ้า  แอร์  ติดตั้งเครื่องจักรและงานเจาะเตาหลอม                     

สามารถเจาะได้ทุกขนาดตั้งแต่ Dia. 18 มม. – 90 ซม.และงานเสร็จอย่างรวดเร็ว Baume & Mercier Replica     

 Replica Cartier Drive Watches

A S C ENGINEERING SERVICE CO., LTD.

  

Tel: +662 949 4570, +662 949 4590, +662 949 4592          

www.ascengineer.com           

http://ascengineer.brandexdirectory.com     

http://www.ตัดเจาะคอริ่งคอนกรีต.com

 
 
      
Home | About Us | Contact Us