ทั้งหมด
เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเจาะซ่อมคอนกรีต ( 0 )
เครื่องตัดคอนกรีต - ใบตัดเพชร ( 2 )
เครื่องซ่อมคอนกรีต - หัวอัดน้ำยา ( 15 )
เครื่องเจาะคอนกรีต - ดอกเจาะเพชร ( 5 )
เครื่องเจาะเหล็ก - ดอกเจาะเหล็ก ( 2 )
งานตัดคอนกรีต ( 0 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ ( 5 )
งานเจาะคอนกรีต ( 0 )
งานเจาะติดตั้งพุกเคมี ( 3 )
งานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง ( 3 )
งานสแกนหาเหล็กในคอนกรีต ( 4 )
งานเจาะเหล็ก ( 2 )
งานเจาะคอร์ริ่งคอนกรีต ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีต ( 0 )
เกร๊าท์คอนกรีตด้วยเครื่อง Pressure Grout ( 1 )
งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ( 3 )
รั้วสำเร็จรูป ( 6 )
โครงการเด่น ( 1 )

 

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ

งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ

งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ2

งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ3

งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw

งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw2

งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw3

งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw

งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw2

งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw3
งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ เสร็จงาน
งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ เสร็จงาน
งานตัดพื้นคอนกรีตด้วยเครื่องตัดอัตโนมัติ ASC Engineering Service Co., Ltd.
งานตัดพื้นคอนกรีตด้วยเครื่องตัดอัตโนมัติ
1