All
เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเจาะซ่อมคอนกรีต ( 0 )
เครื่องตัดคอนกรีต - ใบตัดเพชร ( 2 )
เครื่องซ่อมคอนกรีต - หัวอัดน้ำยา ( 15 )
เครื่องเจาะคอนกรีต - ดอกเจาะเพชร ( 5 )
เครื่องเจาะเหล็ก - ดอกเจาะเหล็ก ( 2 )
งานตัดคอนกรีต ( 0 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ ( 5 )
งานเจาะคอนกรีต ( 0 )
Chemical Bolt ( 3 )
งานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง ( 3 )
งานสแกนหาเหล็กในคอนกรีต ( 4 )
งานเจาะเหล็ก ( 2 )
Concrete Core Drilling(Coring) ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีต ( 0 )
เกร๊าท์คอนกรีตด้วยเครื่อง Pressure Grout ( 1 )
งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ( 3 )
รั้วสำเร็จรูป ( 6 )
Project Reference ( 1 )

 

Total 3 records

งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม

งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม

งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม
1