All
เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเจาะซ่อมคอนกรีต ( 0 )
เครื่องตัดคอนกรีต - ใบตัดเพชร ( 2 )
เครื่องซ่อมคอนกรีต - หัวอัดน้ำยา ( 15 )
เครื่องเจาะคอนกรีต - ดอกเจาะเพชร ( 5 )
เครื่องเจาะเหล็ก - ดอกเจาะเหล็ก ( 2 )
งานตัดคอนกรีต ( 0 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ ( 5 )
งานเจาะคอนกรีต ( 0 )
Chemical Bolt ( 3 )
งานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง ( 3 )
งานสแกนหาเหล็กในคอนกรีต ( 4 )
งานเจาะเหล็ก ( 2 )
Concrete Core Drilling(Coring) ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีต ( 0 )
เกร๊าท์คอนกรีตด้วยเครื่อง Pressure Grout ( 1 )
งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ( 3 )
รั้วสำเร็จรูป ( 6 )
Project Reference ( 1 )

 

 
แผ่นกันดิน
 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]  
Product name   : แผ่นกันดิน
Product Detail   :

แผ่นกันดิน ขนาด 24.50 x 5 ซม. ยาว 2.91 เมตร

ผู้ผลิตและจำหน่ายรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวดเร็วในการติดตั้งชิ้นส่วน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คงทน และสวยงาม

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมดำเนินการ ติดตั้งให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จ โรงงานตั้งอยู่ที่ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางโรงงานพร้อมบริการและให้คำปรึกษาเรื่องรั้วฟรี

รั้วสำเร็จรูปเริ่มได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งเนื่องจากรั้ว สำเร็จรูปใช้เวลาก่อสร้างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน และยังมีรูปแบบ รั้วที่สวยงาม หลากหลายรูปแบบ แข็งแรงคงทน อายุการใช้งานนานกว่ารั้ว ปกติ การก่อสร้างและประกอบรั้วมีขั้นตอนง่ายไม่ยุ่งยาก

A S C ENGINEERING SERVICE CO., LTD.

Tel: +662 949 4570, +662 949 4590, +662 949 4592

www.ascengineer.com